nlenfr

CO2 Prestatieladder 

HIZKIA probeert altijd met de tijd mee te gaan en voor te blijven lopen op de concurrentie. De klant staat altijd centraal bij HIZKIA en dat heeft bijgedragen aan het feit dat wij onbetwist marktleider zijn in Nederland. Van klanten horen wij steeds vaker dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van hun samenwerkingen.

Dit is een van de redenen voor het certificeren op de CO2-Prestatieladder. Andere redenen zijn maatschappelijk belang en het willen bijdragen aan een betere wereld. 

Bekijk hier het CO2-Bewust Certificaat Niveau 3 2022

Nog voordat deze rapportage is opgesteld, zijn al veel maatregelen onderzocht hoe het verbruik gereduceerd kan worden. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om zonnepanelen op het dak te plaatsen om zo groene stroom op te kunnen wekken.

Deze en andere maatregelen zijn in dit rapport te vinden. Daarnaast zijn de verschillende energiestromen benoemd en gekwantificeerd, welke CO2-uitstoot tot gevolg hebben. Hierbij is enkel rekening gehouden met scope 1, 2 en 3 volgens het Green House Gas Protocol. Ook is in deze rapportage te vinden hoe wij onze medewerkers betrekken bij het reduceren van onze footprint.  

Jaarlijks zal deze rapportage worden herzien en zal worden bekeken of HIZKIA op koers is om haar doelen te halen. Al deze toekomstige rapportages zullen ook op onze website te vinden zijn. 

Rapportage CO2 Prestatieladder 2019

Rapportage CO2 Prestatieladder 2020

Rapportage CO2 Prestatieladder 2020 H2

Rapportage CO2 Prestatieladder 2021