nlenfr

Privacy statement

Om uw transport uit te voeren moeten wij persoonlijke informatie van u, eventueel degenen die uw werken vergezellen , uw woning en toebehoren verzamelen. Deze informatie kan door de bruikleennemer aangeleverd zijn (als een museum of restaurateur de boeker is van uw transport bijvoorbeeld) of wordt aan u gevraagd.

Het verzamelen en gebruiken van deze persoonlijke gegevens is onderworpen aan de regels van de EU General Data Protection Regulations (GDPR). Hizkia Van Kralingen Groep BV, bestaande uit Hizkia Van Kralingen BV, Turtle BV, Hizkia Van Kralingen BvBa hebben strikte regels omtrent het verzamelen, opslaan, beschermen en vrijgeven van uw persoonlijke gegevens.

 • Elke persoonlijke informatie die verzameld wordt zal alleen gebruikt worden voor het doel om uw transport uit te voeren, en indien noodzakelijk voor gerelateerde activiteiten zoals verzekeringen en wisselwerking met autoriteiten.
 • Persoonlijke informatie wordt alleen met die partijen gedeeld die nodig zijn in verband met uw transport. Hizkia Van Kralingen zal nooit persoonlijke informatie verkopen, verhandelen of delen met derde partijen. Hizkia Van Kralingen en haar netwerk partners hebben strikte regels hieromtrent opgesteld.
 • Hizkia Van Kralingen houdt zich niet bezig met profilering op basis van persoonlijke informatie. Automatische besluitvorming vindt niet plaats.
 • Informatie mag gedeeld worden met bedrijven binnen of buiten de EU waar het noodzakelijk is om het transport uit te voeren.
 • Binnen de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, gelden de richtlijnen van de GDPR; buiten de EU, worden de volgende landen beschouwd een voldoende beschermingsniveau te hebben (Andorra, Argentinië, Canada (behalve Quebec), Faeröer eilanden, Guernsey, Isle of Man, Israël, Jersey, Uruguay, Verenigde Staten van Amerika als EU-US Privacy Shield van toepassing is, en Zwitserland), alle andere landend voldoen niet aan het privacy beschermingsniveau van de GDPR.
 • Het kan zijn dat de herkomst en bestemming van uw transport ligt in een land dat niet voldoet aan een juist beschermingsstelsel conform de GDPR. In dat geval is Hizkia Van Kralingen gerechtigd deze informatie te delen on uw transport effectief uit te voeren.
 • Hizkia Van Kralingen bewaard uw dossier gedurende de wettelijke bewaartermijn van  7 jaar voor administratieve doeleinden. Na deze periode wordt deze, inclusief persoonlijke gegevens,  informatie vernietigd.
 • Hizkia Van Kralingen gebruikt op zijn website alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
 • U heeft het recht om Hizkia Van Kralingen te verzoeken om inzage in uw gegevens, om correcties aan te brengen in foutieve informatie, of om uw persoonlijke informatie te verwijderen (binnen de daartoe geldende wettelijke termijnen).
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat niet juist is omgegaan met de privacy van uw gegevens. De relevante autoriteit in Nederland is: Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen op 070 315 77 77 .